نحوه ارسال مقالات

کلیه پژوهشگران می توانند ضمن رعایت فرمت نگارش مقاله، آخرین یافته های علمی، پژوهشی، کاربردی و مروری خود را منطبق بر محورهای کنفرانس به سامانه کنفرانس ارسال نمایند.

برای این کار ابتدا باید از طریق عضویت در سایت (ثبت نام اولیه) یک حساب کاربری ایجاد نموده سپس وارد صفحه خود شده و از طریق منوی ارسال مقاله، فايل خود را ارسال نمایید. لازم به ذکر است که  فرد ثبت کننده مقاله به عنوان مسئول مکاتبات مقاله خواهد بود.

به اطلاع محققان محترم می رساند که تنها مقالات با کیفیت علمی بالا پس از داوری توسط اساتید و صاحب نظران جهت ارایه انتخاب خواهند شد.