تاریخ های مهم

 

15 آبان 1396

آخرین مهلت ارسال مقالات

20 آبان 1396

اعلام نتایج داوری

25 آبان 1396

آخرین مهلت ثبت نام

2 آذر 1396

تاریخ برگزاری کنفرانس