تاریخ های مهم

 

27 آبان 1396

آخرین مهلت ارسال مقالات

30 آبان 1396

اعلام نتایج داوری

30 آبان 1396

آخرین مهلت ثبت نام

2 آذر 1396

تاریخ برگزاری کنفرانس