دکتر پری احدی

دانشگاه الزهرا (س)

دکتر امیر افسر

دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علی نقی امیری

دانشگاه تهران (پردیس قم)

دکتر آذرنوش انصاری

دانشگاه اصفهان

 

     

دکتر حمیدرضا ایرانی

دانشگاه تهران (پردیس فارابی)

دکتر جبار باباشاهی

دانشگاه تهران (پردیس فارابی)

 

دکتر عبدالله توکلی

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دکتر هادی تیموری

دانشگاه اصفهان

 

     
 

دکتر مونا جامی پور

دانشگاه حضرت معصومه (س)

دکتر سید محمدباقر جعفری

دانشگاه تهران _پردیس فارابی)

دکتر اکبر حسن پور

دانشگاه خوارزمی

 

دکتر مهناز حسین زاده

دانشگاه تهران

دکترحسین دامغانیان

دانشگاه سمنان

دکتر علی داوری

دانشگاه تهران (دانشکده کارآفرینی)

دکتر طاهر روشندل اربطانی

دانشگاه تهران

دکتر حسن زارعی متین

دانشگاه تهران (پردیس فارابی)

 

 

   

دکتر ابوالفضل شاه آبادی

دانشگاه بوعلی سینا همدان

دکتر محمد شیخ زاده

دانشگاه بجنورد

دکتر محمد حسین شرکت

دانشگاه ملبورن استرالیا

دکتر غلامرضا طالقانی

دانشگاه تهران

     

 

دکتر سیدحبیب الله طباطبائیان

دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر رسول عباسی

دانشگاه حضرت معصومه (س)

دکتر عماد فرازمند

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر محمدرضا فلاح

دانشگاه حضرت معصومه (س)

 

دکتر محمدعلی مرادی

دانشگاه تهران (دانشکده کارآفرینی)

دکتر ادریس محمودی

دانشگاه چمران اهواز

دکتر حسن قربانی

دانشگاه آزاد اسلامی

دکتر حسین معینی

دانشگاه حضرت معصومه (س)

دکتر حسن ملکی

دانشگاه قم

دکتر سیدحبیب الله میرغفوری

دانشگاه یزد

دکتر مهدی نداف

دانشگاه شهیدچمران اهواز

دکتر عباس نرگسیان

دانشگاه تهران

 

 

   
   

دکتر مهدی یزدانشناس

دانشگاه علامه طباطبائی

دکتر حمیدرضا یزدانی

دانشگاه تهران(پردیس فارابی)