محورهای کنفرانس

محورهای موضوعي كنفرانس

 

1- دولت، اقتصاد عمومی، جامعه و کسب و کار

 • نقش سیاستگذاری عمومی و ثبات قوانین در بهبود کسب و کار
 • مطالعه تطبیقی قانون کار در سطح بین­ المللی
 • بسترها و حمایت­های حقوقی، مالی و سیاسی دولت از کسب و کارها
 • پیامدهای دیوانسالاری و پیچیدگی نظام اداری دولت در کسب و کارها
 • سیاست­های مالی و پولی دولت و توسعه کسب و کارها
 • نقش آمایش سرزمین در حمایت‌های هدفمند دولت از کسب و کارها
 • نقش بانك ها و تسهيلات بانكي در توسعه كسب و كار
 • چرخه ملی نوآوری و کسب و کار
 • بررسی تطبیقی روند نرخ تورم و توسعه کسب و کار
 • اقتصاد دولتی، خصوصی‌سازی و توسعه کسب و کارها
 • اقتصاد دانش‌بنیان
 • پیامدهای فساد اداری-اقتصادی در توسعه کسب و کارها
 • اقتصاد مقاومتی و رونق کسب و کارها
 • موانع فرهنگی اقبال به تولیدات داخلی
 • تأثیر فرهنگ عمومی در توسعه کسب و کارها
 • خودباوری و توسعه کسب و کارها

 

2- مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی و توسعه کسب و کارها

 • نوع‌شناسی و تناسب شخصیت مالکان و مدیران با توسعه کسب و کارها
 • هوش عاطفی مدیران و توسعه کسب و کارها
 • نقش سرمایه روانشناختی در توسعه کسب و کارها
 • نقش سرمایه اجتماعی در توسعه کسب و کارها
 • نقش مهارت­های کار تیمی در توسعه کسب و کارها
 • نقش مهارت‌های رهبری در توسعه کسب و کارها
 • مسئولیت­ پذیری، وظیفه‌شناسی و اخلاق حرفه‌ای
 • مدیریت منابع انسانی استراتژیک
 • برنامه‌ریزی نیروی انسانی و تراکم نیروی کار
 • انگیزش و مدیریت جبران خدمات
 • توسعه و بهسازی منابع انسانی در کسب و کارها
 • مدیریت روابط کار
 • مدیریت بهره‌وری
 • مديريت استعدادها در كسب و كار

 

3- مدیریت استراتژیک و بهبود کسب و کار

 • اصول تفکر و قدرت تحلیل استراتژیک در توسعه کسب و کارها
 • مدیریت تحول استراتژیک
 • آینده‌پژوهی تحولات محیطی شرکت‌ها
 • آینده‌نگاری و چشم‌انداز شرکت‌ها
 • تحلیل صنعت و توسعه کسب و کارها
 • نقاط ضعف در اجرای استراتژی‌ها
 • کیفیت و چگونگی کنترل استراتژی
 • پیش‌فرض‌های مدیریت استراتژیک در رویکرد اسلامی
 • نوع‌شناسی استراتژی‌ها در توسعه کسب و کارها
 • خلق مزیت‌های رقابتی و مشارکتی در توسعه کسب و کارها
 • استراتژی اقیانوس آبی و عملکرد شرکت‌ها
 • تعیین الزامات رفتاری در موفقیت استراتژی‌ها

 

4- کارآفرینی و مدیریت استارتاپ­ها

 • آسیب‌شناسی مراحل تأسیس و رشد شرکت‌های نوپا و زودبازده در ایران
 • ارائه راهکارها به منظور تدوین برنامه‌های اثربخش کسب و کار (BP) و ایجاد کسب و کارهای کارآفرینانه در ایران
 • نظریه‌پردازی، روش‌شناسی و سنخ‌شناسی در کارآفرینی
 • تشخیص و بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینی
 • مطالعات تطبیقی در زمینه کارآفرینی
 • نقش دولت در توسعه کارآفرینی
 • بررسی راه‌های تأمین منابع مالی کارآفرینان در ایران
 • نیازسنجی آموزش کارآفرینی در رشته‌های مختلف صنعتی، خدماتی و کشاورزی
 • بررسی موانع کارآفرینی در ایران
 • بررسی علل ناکارآمدی و ارائه راهکارها به منظور تقویت مراکز رشد و انکوبا تورهای کارآفرینی
 • بررسی موانع ساختاری، رفتاری و محیطی کارآفرینی در ایران
 • ارائه الگوهای کاربردی برای تأسیس مراکز مشاوره فنی، حقوقی، مدیریتی و مالی برای کارآفرینان ایرانی
 • بررسی بسترها و زمینه‌های شکل‌گیری و توسعه کسب و کارهای خانگی، خانوادگی و روستایی
 • ارزیابی عملکرد و بهبود کسب و کار در SME ها
 • چالش‌ها و عوامل موفقیت SME ها
 • نقش آموزش‌ در توسعه کارآفرینی (دانشگاه‌های کارآفرین)
 • کارآفرینی در بستر فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی
 • رویکرد جامعه‌شناختی به کارآفرینی (نقش فرهنگ و مذهب)
 • تجاری‌سازی و فروش محصولات (آموزشی، پژوهشی و فناوری)
 • فروشگاه‌ها، نمایشگاه‌ها و فن‌بازارهای محصولات (آموزشی، پژوهشی و فناوری) دانشگاهی
 • کسب و کار سبز
 • مفاهیم، نظريه‌ها و مدل‌های کارآفرینی و نوآوری استراتژیک
 • کارآفرینی فردی، سازمانی و اجتماعی
 • كارآفريني و صنعت گردشگري
 • کارآفرینی فرهنگی
 • نقش زنان در کارآفرینی
 • موانع کارآفرینی زنان
 • نوع‌شناسی مدل‌های نوین کسب وکار و راه‌های ارزش‌آفرینی آنها
 • طبقه‌بندی مدل‌های درآمدی در حوزه تجارت الکترونیک
 • شناسایی رویکردهای نوآوری در مدل کسب و کار
 • عوامل مؤثر بر موفقیت مدل‌های کسب وکار در اقتصاد دیجیتالی

 

5- بازاریابی و فروش

 • بازاريابي خدمات (بازاريابي بانك، بيمه، ... )
 • بازاريابي صنعتي (روابط خريدار- فروشنده، استراتژي‌ها و چالش‌ها در بازارهاي B2B)
 • رفتار مصرف‌كننده (ادراك و درگيري ذهني مشتري، انگيزش و شخصيت، رضايت و وفاداري مشتري، ...)
 • بخش‌بندي بازار و جايگاه‌يابي
 • استراتژي‌هاي  بازاريابي (تدوين، اجرا و كنترل استراتژي‌هاي بازاريابي)
 • بازاريابي گردشگري (گردشگري سلامت، گردشگري سياه،  ...)
 • نام تجاري (هويت نام تجاري، ارزش نام تجاري، ...)
 • تبليغات (اثربخشي تبليغات، محتواي تبليغات، تبليغات زير آستانه‌اي، ...)
 • اثربخشي واحد فروش و مديريت فروش در بازارهاي B2B و در شركت‌هاي پخش و توزيع
 • شیوه‌های جدید قیمت‌گذاری کالا یا خدمات

 

6- فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیک و کسب و کار الکترونیک

الف- کسب و کار الکترونیک

 • ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، قانونی و روانشناسانه مؤثر بر تجارت و کسب و کار الکترونیکی
 • چالش‌ها در حوزه تجارت و کسب و کار الکترونیکی
 • عوامل مؤثر بر پذیرش، استفاده و اندازه‌گیری اثرات تجارت و کسب و کار الکترونیکی
 • معیارهای ارزیابی استراتژی‌های توسعه کسب و کار الکترونیکی
 • مدل‌های کسب و کار جدید تجارت الکترونیکی (مدل‌های جمع‌سپاری، پلتفرم‌های چند وجهی، اقتصاد اشتراکی و همکارانه، تجارت اجتماعی، مدل‌های تفکیکی، دنباله‌دار و باز)
 • روندهای فناورانه نوین مؤثر بر تجارت و کسب و کار الکترونیکی
 • توسعه کسب و کارهای نوپا (استارتاپ) و کارآفرینی دیجیتال
 • رفتار مصرف‌کننده آنلاین در تجارت الکترونیکی
 • بازارگاه‌های الکترونیک بین بنگاهی و شبکه‌های همکاری
 • نوآوری، خلق ارزش و تحول کسب و کارها در بستر تجارت الکترونیکی
 • سیستم‌های اطلاعاتی و برنامه‌های کاربردی سیار در تجارت الکترونیکی
 • دولت الکترونیکی و سیار

 

ب- کاربرد فناوری اطلاعات در کسب و کار

 • اثربخشی رویکردهای مختلف توسعه سیستم‌های اطلاعاتی
 • استراتژی‌های توسعه سیستم‌های اطلاعاتی
 • عوامل مؤثر بر پذیرش فناوري اطلاعات
 • جنبه‌های پیاده‌سازی و نگهداری
 • عوامل مؤثر بر موفقیت و شکست توسعه سیستم‌های اطلاعاتی
 • معماری و حاکمیت سیستم‌های اطلاعاتی
 • همراستایی استراتژیک فناوری اطلاعات و کسب و کار
 • مدیریت دانش
 • هوش کسب و کار
 • داشبوردهای سازمانی
 • مدیریت پروژه‌های سیستم‌های اطلاعاتی
 • یادگیری الکترونیک، یادگیری موبایل و یادگیری رسانه‌های اجتماعی
 • رسانه‌های اجتماعی در کسب و کار