برگزاری کارگاه طراحی نظام ارزیابی عملکرد در کنفرانس


در روز برگزاری کنفرانس، چندین کارگاه آموزشی نیز به طور همزمان برگزار خواهد شد. دانش‌پژوهان گرامی می‌توانند با ثبت نام قبلی در این کارگاه‌ها شرکت نمایند. کارگروه چگونگی طراحی و اجرای ارزیابی عملکرد کارکنان یکی از این کارگاه های آموزشی خواهد بود که دانشجویان، اساتید، کارشناسان و مدیران سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌توانند از آن بهره مند شوند.

سرفصل های این دوره متعاقبا اعلام خواهد شد.