برگزاری کارگاه آشنایی با مقاله‌نویسی در زمان کنفرانس


یکی از مهارت‌های اساسی مورد نیاز جامعه دانشگاهی کشور، آشنایی با تکنیک‌ها و جزئیات چگونگی نگارش مقالات علمی در سطح ملی و بین‌المللی است. این کارگاه در زمانی کوتاه سعی دارد نکات اساسی را در این زمینه به متقاضیان منتقل نماید. دانش‌پژوهان گرامی می‌توانند در صورت تمایل در این کارگاه‌ آموزشی نیز ثبت نام نمایند. جامعه مخاطب این کارگاه، دانشجویان، اساتید، کارشناسان، مدیران سازمان‌ها و شرکت‌ها و کارآفرینان هستند.