برگزاری کارگاه مدیریت حقوق و دستمزد در کنفرانس


نظام جبران خدمات کارکنان، یکی از مهمترین عوامل ایجاد انگیزش شغلی می باشد. نظام مؤثر حقوق و دستمزد می‌تواند تقویت رفتارهای مثبت و مفید کارکنان باشد و سطح عملکرد آنها را ارتقا دهد. چگونگی طراحی یک سیستم حقوق و دستمزد اثربخش از سؤالات مهمی است که می‌توانید پاسخ آن را در فضای این کنفرانس بیابید. دانش‌پژوهان گرامی می‌توانند در صورت تمایل در این کارگاه‌ آموزشی نیز ثبت نام نمایند. جامعه مخاطب این کارگاه، دانشجویان، اساتید، کارشناسان، مدیران سازمان‌ها و شرکت‌ها و کارآفرینان هستند.

سرفصل های دوره و هزینه های ثبت نام متعاقبا اعلام خواهد شد.