برگزاری کارگاه‌های مذاکره فروش و مدیریت فروش در روز کنفرانس


به اطلاع محققان محترم می‌رساند کارگاه‌های مذاکره فروش و مدیریت فروش و همچنین کارگاه نحوه مدیریت استعدادها در کسب و کار در روز کنفرانس نیز انشاالله برگزار خواهد شد. تاکنون عناوین کارگاه‌های مد نظر در کنفرانس ملی مدیریت و بهبود فضای کسب و کار به شرح زیر می‌باشد:

 

- مذاکره فروش

- مدیریت فروش

- آشنایی با مقاله‌نویسی

- نحوه مدیریت استعدادها در کسب و کار

- طراحی نظام ارزیابی عملکرد

- طراحی مسیر شغلی کارکنان

- مدیریت حقوق و دستمزد