اولین کنفرانس ملی مدیریت و بهبود فضای کسب و کار برگزار شد


با استعانت از خداوند متعال، اولین کنفرانس ملی مدیریت و بهبود فضای کسب و کار با نگاهی عملگرا در روز پنجشنبه دوم آذرماه در فضایی صمیمانه در دانشگاه حضرت معصومه(س) برگزار شد.  

در مراسم افتتاحیه، دکتر علیرضا باقری ثالث، ریاست محترم دانشگاه ضمن عرض خیرمقدم به میهمانان گرامی، از تلاش‌های دانشگاه در جهت توسعه کارآفرینی سخن به میان آوردند.

دکتر رسول عباسی مدیر کنفرانس، ضمن اشاره به نتایج برخی تحقیقات در زمینه فضای کسب و کار در کشور، در سخنان خود به ضرورت تغییر نقش و جایگاه دانشگاه در توسعه فضای کسب و کار و تحول در فضای صنعت و تولید ملی اشاره نمودند.

مهندس حمیدرضا شوشتری معاون محترم فناوری پارک علم و فناوری استان قم، به معرفی ظرفیت‌های مراکز رشد برای استارتاپها و کارآفرینان در دو حوزه علوم انسانی و فنی و مهندسی پرداختند.

دکتر بهنام امیری و مهندس مسعود خاکبازان با بیاناتی شیوا، فرصت‌های ناب کارآفرینانه در عرصه تجارت الکترونیکی را تشریح نمودند. در این سخنان، نمونه‌های کاملاً عینی از کسب و کارهای الکترونیکی موفق در فضای اینترنت و بایسته‌های موفقیت در این عرصه ارائه شد. همچنین بایسته‌های موفقیت برای استارتاپ‌های ناب، مورد واکاوی قرار گرفت.

ارائه مقالات شفاهی و برگزاری کارگاه ابزارهای نوین پژوهش توسط دکتر سیدمحمدباقر جعفری و کارگاه مذاکره و مدیریت فروش توسط دکتر حسین معینی، بخش‌های برنامه عصر کنفرانس را شکل دادند.

ابراز رضایت شرکت کنندگان و تحسین آنها از کیفیت برنامه های کنفرانس، نشان از توفیق برگزارکنندگان در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده دارد.