زمان ارسال گواهی


به اطلاع شرکت کنندگان غیرحضوری در اولین کنفرانس ملی مدیریت و بهبود فضای کسب و کار می رساند با برنامه ریزی انجام شده انشاالله هفته آینده، گواهی پذیرش مقالات به صورت پست پیشتاز در اختیار نویسندگان مسئول مقالات قرار خواهد گرفت.

ضمناً در صورت داشتن هر گونه ابهام علاوه بر شماره تماس می توانید سؤال خود را به رایانامه info@mibeconf.ir  ارسال فرمایید.